Urinvägsinfektion och att vara gravid

Gravida som drabbas av urinvägsinfektion uppvisar symtom som skiljer sig från icke-gravida och kräver andra behandlingsstrategier för att undvika komplikationer vid förlossning.


Man drabbas av urinvägsinfektion på samma sätt som gravid och icke- gravid, dock skiljer sig ibland både symtomen och även behandlingsstrategierna åt. Liksom vid urinvägsinfektioner i icke-gravida fall är de vanliga symtomen: sveda i samband med att man kissar, man kissar fler gånger än vanligt, och att man känner sig väldigt kissnödig. Hos gravida kan dock symtomen ibland se annorlunda ut, exempelvis är det många gravida som känner sig kissnödiga oftare än vanligt utan att ha urinvägsinfektion. Sveda är mindre vanligt att känna av. Hos gravida kan sammandragningar och lätt smärta i magen vara symtom på urinvägsinfektion.

Gravida behandlas med antibiotika för att undvika komplikationer vid förlossningen. Hos icke-gravida rekommenderas att försöka egenbehandla först, men hos gravida bör antibiotikabehandling inledas så fort urinvägsinfektionen är konstaterad. 

Hos icke-gravida behandlar man inte bakterier i urinen som inte ger symptom, medan man hos gravida behandlar med antibiotika även då.

Man är försiktigare vid urinvägsinfektioner hos gravida. Oftast är kombinationen graviditet och urinvägsinfektion inte farlig. Att vara gravid och ha urinvägsinfektion med feber är dock farligare än hos en icke-gravid och bör oftast sjukhusvårdas i början, något man i de flesta fall inte gör. Detta då feber kan vara ett tecken på att infektionen gått högre upp i urinvägssystemet, något som lättare sker hos gravida då röret mellan njuren och urinblåsan är vidgat vid en graviditet.