Behandling urinvägsinfektion

Om du har drabbats av en urinvägsinfektion behöver du inte alltid ta en penicillinkur för att bli av med dina besvär. Män, barn och gravida som får blåskatarr behandlas nästan alltid med antibiotika.


Har du fått en urinvägsinfektion?

En urinvägsinfektion, eller blåskatarr hos kvinnor går ofta över av sig självt på några dagar. För män, barn eller gravida är behandlingen mer intensiv. Har infektionen spridit sig till njurarna är det viktigt att söka vård snabbt.

Behandling vid allvarligare symptom

Blir symptomen så pass allvarliga att du får feber och/eller blod i urinen måste du uppsöka läkare för professionell vård så snabbt som möjligt.

När du uppsöker läkare kan du lämna ett urinprov för analys. Då får du en antibiotikakur utskriven baserat på vilken bakterie som orsakat infektionen.

I vissa fall kan det hända att du får genomgå en fotografering av urinröret för att läkaren ska få mer information om läget eller att urinröret kan behöva spolas rent på bakterier.

Behandling för män

Infektion i urinledaren hos män är ovanligare men kan lättare sprida sig till njurarna. Därför behandlas ofta urinvägsinfektion hos män med antibiotika istället för att låta det läka ut. Även barn brukar behandlas omgående.

Behandling för gravida

Om du är gravid och har drabbats av en urinvägsinfektion eller tror att du har en njurbäckeninflammation ska du uppsöka läkarvård snarast.

En njurbäckeninflammation kan inte läka ut av sig självt och måste alltid behandlas. Gravida kvinnor med blåskatarr har dessutom ökad risk för njurbäckeninflammation och måste därför behandlas med antibiotika direkt.

Beroende på vilken period i graviditeten du befinner dig i kan din läkare skriva ut olika sorters antibiotika, för dig och ditt barns säkerhet.

Återkommande urinvägsinfektion

Om du ofta drabbas av urinvägsinfektion kan du behandlas med en förebyggande antibiotikakur. Du får då en låg dos antibiotika som du tar under några månader.

Behandling vid njurbäckeninflammation

När en urinvägsinfektion sprider sig till njurarna måste inflammationen behandlas med antibiotika. Om du samtidigt är gravid behöver du läggas in på sjukhus och få antibiotika i dropp, med nål direkt in i blodet.