Samlag och urinvägsinfektion

Att ha sex under pågående urinvägsinfektion kan man egentligen ha då infektionen inte är smittsam, men det finns många andra faktorer som gör att det ofta avråds.


Det är vanligt att urinvägsinfektion uppträder efter samlag, särskilt penetrerande vaginala samlag. Det finns studier som visat att två dygn efter samlag är risken sextio gånger större än om samlaget ej hade ägt rum. Detta verkar dock bara gälla för yngre kvinnor under 30 års ålder. Ställningar där den främre slidväggen trycks till är mer förknippade med utveckling av urinvägsinfektion.

Ny sexpartner innebär nya bakteriefloror vilket också ökar risken för infektion. Likaså finns belägg för att pessar och spermiedödande krämer ökar förekomsten av urinvägsinfektioner, det ger istället cirka två till tre gånger högre risk för infektion. Spermiedödande medel finns ofta på kondomer, vilket gör att risken är högre vid användning av kondom vid samlag.

Det rekommenderas att kissa efter samlag, detta för att bakterierna som tagit sig in i urinröret ska sköljas ur innan de får fäste och kan infektera urinblåsan.

Att ha sex under pågående urinvägsinfektion kan man egentligen ha då infektionen inte är smittsam, men det finns många andra faktorer som gör att det ofta avråds. Exempelvis vill man inte öka på infektionen ytterligare genom att sprida fler bakterier genom urinröret, likaså ändras bakteriefloran i underlivet om man behandlas med antibiotika vid infektionen vilket kan göra en mer mottaglig för bakterier man vanligtvis klarar sig undan.

Vissa får urinvägsinfektion efter varje samlag. Varför är inte helt säkert. Om det rör sig om kvinnor som passerat klimakteriet kan det bero på att slemhinnorna är torrare och att bakterierna därför får fäste lättare. Teorier om bakteriell obalans finns också. En del behöver behandla förebyggande med en antibiotikatablett efter varje samlag; detta är ovanligt men kan behövas under tidsperioder för de individer som drabbas väldigt ofta.