Urinvägsinfektion behandlas utan antibiotika i möss

Forskare vid Lunds Universitet förklarar mekanismen bakom den vanliga urinvägsinfektionen blåskatarr och öppnar upp för en ny form av behandling.


Blåskatarr är den vanligaste formen av urinvägsinfektion och är begränsad till urinblåsan. Infektionen kan drabba människor i alla åldrar men är vanligare bland kvinnor än män. 20-30% av kvinnor får dessutom upprepade, plågsamma infektioner.

Frågan forskare vid Lunds Universitet ställde sig var varför vissa drabbas av en svår inflammation i urinblåsan och inte andra.

De visar nu att vid en infektion svarar immunsystemet genom att producera en signalsubstans som i vanliga fall leder till måttlig inflammation och hjälper att läka kroppen men reaktionen kan bli överdriven.

I möss demonstrerade forskarna att olika gener dessutom kan bidra och driva på denna överdrivna reaktion.

Alternativ till antibiotika

På grund av utbredd antibiotikaresistens har det blivit allt svårare att behandla olika typer av urinvägsinfektion. Men denna upptäckt gör det möjligt att behandla urinvägsinfektion genom att bromsa denna häftiga immunförsvarsmekanism. Det lyckades forskarna också att göra i ytterligare musstudier.

– Om det fungerar även i människor skulle det kunna vara ett alternativ till antibiotikabehandling, säger Ines Ambi, doktorand i projektet vid Lunds Universitet, i ett pressmeddelande.