Ökat vattenintag hjälper kvinnor med återkommande urinvägsinfektioner

Kvinnor som drabbas av återkommande urinvägsinfektioner kan minska risken genom att dricka mer vatten, enligt forskare från University of Miami.


Kvinnor som tömmer blåsan oftare rensar urinröret från bakterier och minskar därmed risken för en urinvägsinfektion. Läkare har länge misstänkt detta men det har inte funnits någon studie som kopplat ihop ökat vätskeintag och minskad risk för urinvägsinfektion, förrän nyligen.

Minskade infektionsrisken

Studien omfattade 140 friska kvinnor som drabbats av minst tre urinvägsinfektioner under de senaste tolv månaderna och rapporterat ha ett lågt dagligt vätskeintag. Kvinnorna delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en testgrupp som blev ombedda att dricka 1.5 liter vatten utöver deras vanliga vätskeintag.

Ett år senare hade deltagarna i testgruppen i genomsnitt drabbats av 1.6 urinvägsinfektioner jämfört med 3.1 infektioner i kontrollgruppen, en minskning med 48 procent. Detta innebar också att testgruppen endast behövde antibiotikabehandling 1.8 gånger jämfört med 3.5 i kontrollgruppen, en minskning med 47 procent.

– Om en kvinna får återkommande urinvägsinfektioner och letar efter sätt att minska risken, visar resultaten att om hon ökar sitt vattenintag och bibehåller nivån, kommer hon med stor sannolikhet att dra nytta av det, säger Thomas M. Hooton, forskningsledare, i ett pressmeddelande på Infectious Diseases Society of Americas hemsida.

Urinvägsinfektion vanligare bland kvinnor

Urinvägsinfektion uppkommer då bakterier från ändtarmen hamnar i blåsan. Hos kvinnor är distansen mellan ändtarmen och vaginan kortare jämfört med män, och de löper därför större risk av att drabbas av en urinvägsinfektion.