Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion är infektion i urinvägarna som är mycket vanligt. Urinvägsinfektion drabbar fler kvinnor än män.


Om bakterier kommer in i urinröret

Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion, förkortat UVI, är en infektion i urinvägarna. Urinvägarna innefattar urinröret, urinblåsan, urinledarna och njurarna.

Anledningen till att en infektion kan bryta ut är att bakterier kommer in i urinröret och förökar sig.

Två olika bakterieinfektioner

Den vanligaste infektionen drabbar urinblåsan och kallas cystit, även kallat blåskatarr. Den andra typen av infektionen når njurarna och kallas då för njurbäckeninflammation (pyelonefrit).

Kvinnor drabbas oftare

Urinvägsinfektion drabbar oftare kvinnor än män beroende på att kvinnor har ett kortare urinrör, cirka fyra centimeter mot männens cirka tjugo centimeter.

Det kortare röret bidrar till att bakterierna lättare kan tränga in och resultera i en infektion.

Symptom – blåskatarr eller njurbäckeninflammation

Vanliga symptom om du har fått blåskatarr är att du behöver kissa oftare än annars och att det svider när du kissar och det kan komma lite blod. Du kan också ha ont i magens nedre del.

Om du har fått en njurbäckeninflammation så känner du dig riktigt sjuk så som feber, illamående och ont i sidan av magen.