Urinvägsinfektion hos män

Urinvägsinfektion hos män ses alltid som allvarligt eftersom infektionen kan bero på ett problem med prostatan. Därför ska du alltid söka vård om du har problem med urinvägarna.


urinvägsinfektion hos män

Om du som man får en urinvägsinfektion ska du söka vård för att utesluta andra sjukdomar.

Urinvägsinfektioner är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. De allra flesta som drabbas är kvinnor i 20-årsåldern.

Kan bero på prostatasjukdom

När män drabbas av urinvägsinfektion så beror det oftast på en bakomliggande sjukdom så som prostatasjukdom eller liknande som gör det svårt att tömma urinblåsan. Det är därför det är så viktigt för män att just söka vård om man misstänker urinvägsinfektion.

Behandling

Eftersom även prostatakörteln kan vara infekterad så får män en annan typ av antibiotika än vad kvinnor får. Denna typ av antibiotika verkar även i själva körtelvävnaden.

Uppföljning

Två till fyra veckor efter din behandling får du gå på en uppföljning. Där tas den en kontrollodling samt urinprov.