Symptom på urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion kan komma i två olika former: Blåskatarr och njurbäckeninflammation.


symptom på urinvägsinfektionSymptom på blåskatarr

1. Kissar ofta

Du kissar mycket oftare än tidigare.

2. Sveda

När du kissar så svider det.

3. Blod i urinen

Ibland kan du se att det finns lite blod med i urinen.

4. Ont i magen

Vissa får ont i nedre delen av magen, där urinblåsan sitter.

5. Fryser

Många känner sig lite frusna.

6. Mentala symptom

Personer över 65 år kan drabbas av förvirring och hallucinationer.

Symptom på njurbäckeninflammation

1. Dåligt allmäntillstånd

Vid njurbäckeninflammation känner du dig ordentligt sjuk. Du har feber och du känner dig illamående.

2. Ont i magen

Det kan göra ont i sidan av magen och i ryggen.

3. Liknar blåskatarr

Njurbäckeninflammation kan ge liknande symptom som vid blåskatarr. Så som sveda när du kissar. Däremot får du inte feber vid blåskatarr.